Kluczowe kompetencje w sektorze e-mobility w 2022 roku

W drugim kwartale 2022 roku branża elektromobilności w Polsce jest wciąż młoda i kształtuje się z miesiąca na miesiąc. Doświadczenia z 2021 roku pokazują jednak pewne trendy, które rządzą tym (młodym) rynkiem pracowniczym. 

Są one podyktowane rolą Polski w światowym rozwoju elektromobilności, która polega głównie na produkowaniu i recyklingu baterii i ich komponentów oraz na produkcji i obsłudze stacji ładowań.

Mając to na uwadze, odpowiemy na dwa pytania dotyczące rynku pracownika branży e-mobility.

 1. Jakie stanowiska są najbardziej pożądane w 2022 w sektorze e-mobility?
 2. Czego pracodawcy oczekują od nowych pracowników? 

Sytuacja elektromobilności w Polsce w 2021 i 2022 roku

Jako jeden z największych europejskich producentów akumulatorów litowo-jonowych (a największy dostawca na rynek niemiecki), w 2021 roku w Polsce największe zapotrzebowanie było na specjalistów produkcji. Trendy te nie zmieniły się w 2022 roku; e-mobility w Polsce nadal stoi produkcją baterii, dlatego pracodawcy najpilniej szukają:

 • Konstruktorów i inżynierów produktu ds. napędów/baterii elektrycznych
 • Inżynierów testów
 • Specjalistów z obszaru elektryki i elektrotechniki
 • Inżynierów ds. jakości baterii

Masowa produkcja baterii do samochodów elektrycznych urodziła kolejne potrzeby; baterie trzeba gdzieś magazynować, a zużyte akumulatory utylizować i odnawiać. Drugą grupę najbardziej pożądanych zawodów stanowią specjaliści zarządzający produktem:

 • Product Managerowie 
 • Eksperci ds. analiz rynkowych w zakresie wykorzystania i utylizacji baterii

Kolejną grupę najbardziej pożądanych stanowisk w branży e-mobility w 2022 roku stanowili specjaliści obsługujący stacje ładowania baterii elektrycznych, czyli 

 • Technicy serwisu
 • Technicy elektrycy

Ostatnią grupę specjalistów kształtujących polski rynek elektromobilności stanowią osoby tworzące infrastrukturę niezbędną do działania całej branży. Chodzi przede wszystkim o:

 • Analityków w zakresie obsługi danych i systemów monitorujących stan infrastruktury dla sektora e-mobility
 • Specjalistów ds. obsługi serwisowej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych
 • Serwisantów baterii elektrycznych
 • Specjalistów ds. obsługi pogwarancyjnej baterii elektrycznych

Kompetencje pracowników branży e-mobility

Napisaliśmy już o kompetencjach miękkich inżyniera w Przemyśle 4.0; pora zawęzić je do branży elektromobilności. 

Bazując na naszym doświadczeniu w rekrutowaniu specjalistów wymienionych w poprzednim paragrafie, idealny kandydat na stanowisku związanym z elektromobilnością:

 • Potrafi pracować w rozproszonych zespołach
 • Działa horyzontalnie
 • Analizuje dane
 • Poszukuje nowych rozwiązań
 • Ma elastyczne podejście do pracy
 • Szybko dostosowuje się do zmian
 • Myśli krytycznie
 • Biegle posługuje się językiem angielskim

A ile zarabia?

 • Konstruktor: 8.000 zł – 10.000 zł brutto
 • Inżynier testu: 8.000 zł – 11.000 zł brutto
 • Inżynier produktu: 9.000 zł – 11.000 zł brutto
 • Specjalista ds. elektroniki: 9.000 zł – 11.000 zł brutto
 • Inżynier ds. jakości baterii: 8.000 zł – 10.000 zł brutto

Źródło: Elektromobilność w Polsce. Inwestycje, Trendy, Zatrudnienie. Raport 2021.

Jak wygląda rynek pracowniczy e-mobility w 2022 roku? Podsumowanie

Elektromobilność w Polsce w 2021 roku stała pod znakiem produkcji i obsługi akumulatorów i stacji ładujących. W 2022 trend ten utrzymuje się i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. 

Specjaliści z obszaru elektryki i elektrotechniki specjalizujący się w bateriach i napędzie elektrycznym, oraz technicy i serwisanci stacji ładowań nie będą mieć problemów z pracą. 

Pracodawcy i rekruterzy z kolei powinni zwracać szczególną uwagę na umiejętność kandydatów do adaptowania się do zmian. Wymaga tego branża, która w 2022 roku wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju i dopiero kształtuje swoje fundamenty. 

Są tendencje i trendy, ale nie ma jeszcze sztywnych ram, dlatego idealny kandydat to taki, który potrafi pracować elastycznie i szybko dopasować się do zmieniających się warunków pracy.