Jak weryfikować informacje z CV?

Niektóre rekrutacje cieszą się większym zainteresowaniem, inne mniejszym. Jednak, gdy podczas tej mało owocnej nagle pojawia się kandydat idealny, doświadczonym rekruterom zapala się czerwona lampka. Jak to jest, że ta osoba, pomimo że idealnie wpisuje się w wymagania na to stanowisko, nie oczekuje wyższej pensji niż mniej doświadczeni koledzy?

Możliwe, że kandydat nie ma rozeznania na rynku pracy i stąd takie, a nie inne oczekiwania finansowe. Jednak bardziej prawdopodobne jest, że nieco podkoloryzował swoją aplikację.

W tym artykule porozmawiamy o nieprawdziwych informacjach w CV, skąd się biorą, co kandydaci najczęściej zmieniają oraz jak to weryfikować.

Dlaczego kandydaci decydują się na podanie fałszywych informacji w CV?

Nasze CV to niejako nasze wizytówki, od których wyglądu i zawartości zależy, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. Trudno się dziwić, że chcemy, aby były one jak najbardziej przekonujące.

Niestety, niektóre osoby uważają, że prawdziwe informacje są niewystarczające. Inne wiedzą, że nie spełniają wymagań na dane stanowisko, a mimo wszystko chcą na nie aplikować i decydują się na zmodyfikowanie niektórych informacji.

Warto pamiętać, że motywacje mogą być różne, nie tylko podyktowane chęcią szybszego i łatwiejszego awansu. Osoba decydująca się na kłamstwo, może być w bardzo trudnej sytuacji życiowej i potrzebować pracy z odpowiednio wysoką płacą. Niestety dotychczasowe doświadczenie jej na to nie pozwala, dlatego decyduje się na taki ryzykowny ruch.  

Jak często w CV znajdują się fałszywe informacje?

Naciąganie informacji w CV to nie jest marginalny problem, to codzienność wielu rekruterów.

Według różnych badań około połowa kandydatów przyznaje się do podawania w życiorysie nie do końca zgodnych z prawdą informacji. Z kolei większość rekruterów, do tego, że przyłapała aplikantów na takim kłamstwie. 

Najczęściej dotyczy to jednak lekkiego naciągania informacji. Przykładowo, zawyżenia poziomu znajomości języka, bądź programu. 

Dużo rzadziej spotykamy się z sytuacjami, w których ktoś zamieszcza w CV całkowicie nieprawdziwą informację, taką jak ukończenie studiów, na których nie był, czy kompetencje, których nie miał okazji nabyć.

W których obszarach kandydaci najczęściej decydują się na podanie nieprawdziwych informacji?

Co ciekawe, nie wszystkie obszary CV są jednakowo koloryzowane przez kandydatów. Na te wymienione poniżej, rekruterzy powinni szczególnie uważać.

Wydłużone daty zatrudnienia

Zwolnienia, przerwa w zatrudnieniu, czy częste zmiany pracy to nie są tematy łatwe do poruszenia podczas rekrutacji. Niektórzy kandydaci są przekonani, że takie informacje zdecydują o tym, aby ich nie zatrudniać, a przynajmniej, że zmniejszą ich szanse na otrzymanie wakatu.

Z tego powodu decydują się na podanie nieprawdziwych dat zatrudnienia. Czasami jest to wydłużenie okresu współpracy, np. w sytuacji, gdy ktoś długo poszukiwał nowej pracy i w życiorysie powstała niewygodna luka. 

W innych sytuacjach ukrywanie faktu częstych zmian firmy. W rezultacie zamiast trzech miejsc pracy w życiorysie pojawia się na ich miejscu jedno.

Poszerzenie zakresu obowiązków

Czasami, kandydaci decydują się na umieszczenie w CV obowiązków, za które nie byli odpowiedzialni. Może to być spowodowane np. chęcią awansu do konkretnej roli. 

Często spotykamy się z sytuacją, w której ktoś twierdzi, że zarządzał zespołem, a w rzeczywistości był tylko jego członkiem. Innym ciekawym przykładem jest, gdy kandydat twierdzi, że ma doświadczenie na danym stanowisku, podczas gdy w rzeczywistości tylko pomagał takiemu specjaliście w jego obowiązkach.

Niewłaściwa ocena kompetencji

W przypadku kompetencji nie zawsze możemy mówić o zamierzonym naciąganiu faktów. Nieprawidłowa informacja  w CV może wynikać z małego rozeznania i niewiedzy kandydata. 

Przykładowo, ktoś uważa się za zaawansowanego użytkownika jakiegoś oprogramowania np. Excela, ponieważ na poprzednim stanowisku używał go codziennie. Jego zadania opierały się jednak na podstawowych funkcjach, a o tych bardziej zaawansowanych (tabele przestawne, VBA) być może nawet nie słyszał. 

Znajomość języków i kompetencje miękkie

Tu ponownie spotykamy się z sytuacją, w której ocena umiejętności spoczywa na kandydacie. Trzeba liczyć się z tym, że daleko jej będzie do obiektywności. 

Powiedzmy, że kandydat w swojej opinii świetnie radzi sobie z językiem angielskim – ogląda filmy i seriale w języku angielskim, czyta angielskie artykuły, a od czasu do czasu podczas gry online rozmawia po angielsku z innymi graczami. Jeżeli jednak osoba ta ma przeprowadzać prezentacje lub prowadzić na co dzień biznesowe rozmowy w tym języku, może się okazać, że nie ma odpowiedniego zasobu słów, czy pewności posługiwania się tym językiem w biznesowym środowisku.

Podczas rekrutacji warto będzie poświęcić trochę czasu na sprawdzenie tych umiejętności, które podlegają samoocenie kandydata. O tym, jak to zrobić piszemy w tym artykule.

Kursy i szkolenia

Kursy oraz szkolenia służą kandydatom do potwierdzenia ich kompetencji. Często przecież ktoś samodzielnie uczy się konkretnej umiejętności, niestety nie może tego poprzeć oficjalnym dokumentem. W takim wypadku może być pomijany podczas rekrutacji i zdecydować się na dopisanie do życiorysu kursu, którego nigdy nie podjął. 

Dużo częściej spotykamy się jednak z mniej poważnymi kłamstwami, np. kandydat podaje informacje, że ukończył jakieś szkolenie, pomimo że zrezygnował z niego w trakcie. 

Jak weryfikować poszczególne kompetencje kandydata?

Dobrze przygotowana i przeprowadzona rozmowa o pracę pozwoli zweryfikować poprawność informacji w CV. Oczywiście zakładając, że nie są to poważne i celowe manipulacje. 

Podczas rozmowy rekruterzy powinni dowiedzieć się jak najwięcej o zakresie obowiązków oraz kompetencjach kandydata. Jeżeli jakieś kwestie wzbudzą ich wątpliwości, dopytać o nie, jeżeli jakieś informacje się nie zgadzają – spróbować je wyjaśnić. 

Gdy informacji nie da się zweryfikować podczas rozmowy, można podjąć dodatkowe kroki np. skontaktować się z poprzednim pracodawcą za zgodą kandydata, lub sprawdzić jego LinkedIn’a.

Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli kandydat celowo wprowadza rekruterów w błąd, prawdopodobnie dba o to, aby jego profile na portalach branżowych był zgodne ze sobą i z tym co prezentuje na rozmowie. Na wstępnym etapie będzie to bardzo trudno wyłapać. Często dopiero przeglądając świadectwa pracy, rekruterzy orientują się, że zostali wprowadzeni w błąd. 

Z kolei kompetencje techniczne można sprawdzić, zapraszając na rozmowę specjalistę z danego obszaru (np. przyszłego przełożonego kandydata), aby ten zadał kilka technologicznych pytań kandydatowi. Można również przeprowadzić różnego rodzaju testy sprawdzające umiejętności lub poprosić o wykonanie zadania rekrutacyjnego.

Aby mieć pewność, że umiejętności językowe kandydata są na odpowiednim poziomie, część rozmowy warto przeprowadzić w pożądanym języku. 

Co zrobić, gdy wykryje się, że kandydat podał fałszywe informacje w CV?

Wykrywając fałszywe informacje, rekruterzy nie powinni zakładać, że zostali oszukani. Być może wkradł się błąd, który warto na spokojnie wyjaśnić z kandydatem, dając mu się wytłumaczyć. Jeżeli nieścisłość okaże się pomyłką, a rekruter zdąży już oskarżyć kandydata o kłamstwo, może stracić dobrego pracownika i narazić wizerunek firmy.

W takiej sytuacji warto skonfrontować kandydata z pozyskaną przez nas wiedzą, oczywiście robiąc to w kulturalny, a zarazem zdecydowany sposób. Kandydat będzie miał szansę wyjaśnić sytuację i przedstawić swoje motywacje. Możliwe, że nie zdawał sobie sprawy, że robi coś niezgodnego z prawem. 

Może się okazać, że kandydat przyzna się, że zrobił to celowo. Wtedy w ocenie rekrutera pozostaje, czy chce dalej współpracować z tą osobą. 

Czym grozi błędne sprawdzenie kandydata? 

Niestety, zdarza się, że podczas całego procesu rekrutacyjnego rekruterzy nie wykryją nieprawdziwych informacji. 

Konsekwencje mogą okazać się niewielkie, np. może to być bardzo ambitny kandydat, który błyskawicznie nadrobi zaległości, a firma nie poniesie dużych kosztów.

Natomiast, jeżeli kandydat nie posiada kluczowych dla tego stanowiska kompetencji, nie będzie w stanie realizować podstawowych zadań. Najprawdopodobniej skończy się to jego zwolnieniem po okresie próbnym. Narazi to firmę na duże koszty związane z nieobsadzonym stanowiskiem, kolejną rekrutacją oraz ponownym wdrożeniem nowej osoby. 

Jak nasze doświadczenie pozwala nam na skuteczną weryfikację?

Rekruterzy z Bergman Engineering, są w stanie wykluczyć nieodpowiednich kandydatów na dane stanowisko już podczas pierwszej rozmowy. Zawdzięczają to długoletniemu doświadczeniu, wielu szkoleniom, a także dostępowi do zaawansowanych narzędzi rekrutacyjnych. 

W czasie rekrutacji skupiają się na wymaganiach klienta i pod tym kątem prowadzą rozmowy. Zgodnie z ustaleniami weryfikują umiejętności językowe, przeprowadzają zadania rekrutacyjne i testy, oraz organizują assessment centre.

Jeżeli szukasz kompleksowej usługi dla swojej firmy, to koniecznie skontaktuj się z nami tutaj.

Autorką tekstu jest Edyta Jurczak – Bednarska – Senior Technical Recruiter w Bergman Engineering