Jak zmniejszyć rotację pracowników?

Odejście wartościowego pracownika szkodzi firmie na wielu płaszczyznach. To nie tylko utrata cennych kompetencji, ale i wysoki koszt związany z rekrutacją, a nawet potencjalne ryzyko, jeśli dana osoba miała kluczowe znaczenie w procesach firmy.

Pojedyncza sytuacja tego typu to chwilowy kłopot, ale regularna rotacja pracowników przy krótkotrwałych zatrudnieniach to często symptom poważnych problemów, którym należałoby się przyjrzeć.

W tym artykule skupimy się więc na kluczowych kwestiach związanych z rotacją pracowników i odpowiemy na pytania takie jak:

 1. Kiedy możemy mówić o wysokiej rotacji pracowników?
 2. Jakie są jej przyczyny?
 3. Jak rotacja pracowników szkodzi przedsiębiorstwu?
 4. W jaki sposób można zapobiegać wysokiej rotacji i jak ją zmniejszać?
 5. Jak sprawna rekrutacja może redukować ryzyko i negatywne skutki rotacji pracowników?

Kiedy mówimy o wysokiej rotacji pracowników?

Odejście pracownika, a nawet kilku w krótkim czasie, nie musi jeszcze świadczyć o problemie związanym z rotacją. Zupełnie realnym scenariuszem jest sytuacja życiowa, przeprowadzka i wiele innych, niezależnych od firmy czynników.

Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy odejścia są regularne, pracodawca zna ich przyczyny i sytuacja ta utrzymuje się w firmie przez dłuższy czas. Aby jednak móc to stwierdzić, konieczne jest badanie przyczyn niezadowolenia i odejść. Dopiero wtedy firma może podjąć działania, które temu zapobiegną.

Jakie są przyczyny wysokiej rotacji pracowników?

Jeśli w firmie dochodzi do problemu wysokiej rotacji pracowników, zazwyczaj można wyróżnić więcej niż jedną przyczynę tej sytuacji. Powody mogą mieć jednak różne znaczenie dla osób odchodzących z pracy i warto przede wszystkim skupić się na tych, które pracownicy uznają za kluczowe. Oto najczęstsze przyczyny rezygnacji:

Niewystarczające zarobki lub brak innych benefitów

Niskie zarobki lub brak dodatkowych benefitów to najbardziej oczywiste przyczyny zmiany pracy i to właśnie je osoby odchodzące z pracy wymieniają najczęściej. Ryzyko takiej sytuacji jest bardzo wysokie, jeśli firma nie aktualizuje siatki wynagrodzeń i nie śledzi firm konkurencyjnych pod tym kątem.

Problem jest szczególnie częsty i poważny w przypadku stanowisk, na które jest największe zapotrzebowanie, czyli tzw. rynku pracownika. W takich sytuacjach coraz większą rolę zaczynają odgrywać również benefity, nawet takie jak samochód służbowy.

Należy jednak pamiętać, że pracownicy rzadko będą chętni zmieniać firmę dla wynagrodzenia wyższego o 10-15% i jeśli się to dzieje, przyczyny wysokiej rotacji należy szukać w wielu innych aspektach, do których już przechodzimy.

Zła atmosfera w firmie

W przypadku tego argumentu nie mówimy o jednostkowych przypadkach braku dopasowania osoby do grupy, chociaż i na ten aspekt warto zwracać uwagę podczas rekrutacji. Problem złej atmosfery w firmie zazwyczaj wynika z szeregu czynników, takich jak:

 • Niedoświadczeni menedżerowie
 • Niezdrowa rywalizacja pomiędzy pracownikami
 • Brak aktywności integracyjnych
 • Szkodliwe zachowanie i negatywne nastawienie pojedynczych osób
 • Chaos organizacyjny i brak odpowiedniego podziału obowiązków
 • Brak ustabilizowanej kultury organizacyjnej

Wszystkie powyższe problemy utrudniają tworzenie pozytywnych relacji w firmie i budowanie przynależności, co bezpośrednio prowadzi do decyzji o odejściu z pracy.

Brak odpowiedniego onboardingu

Nieodpowiednie wprowadzenie do firmy i niewystarczające szkolenie często prowadzi do stresu, kłopotów z aklimatyzacją i decyzji o szybkiej zmiany pracodawcy. Jeśli chęć odejścia z firmy następuje już w pierwszych miesiącach, to właśnie tym kwestiom warto poświęcić szczególną uwagę.

Pomóc w tym przypadku może odpowiednio zaprojektowany proces onboardingu, czyli ustrukturyzowanego wprowadzenia pracowników z uwzględnieniem kolejnych kroków i osób odpowiedzialnych.

Brak możliwości awansu lub rozwoju zawodowego

Problem braku możliwości awansu lub rozwoju pod kątem nowych umiejętności to również częsta przyczyna rotacji. Jeśli zdobywanie kolejnych szczebli w karierze zawodowej jest dla pracownika istotne i firma mu tego nie zapewnia, nie ma co liczyć na to, że taką osobę utrzyma się w zespole. 

Częstym problemem, który prowadzi do takiej sytuacji jest brak jasnej ścieżki kariery w firmie. Pracownik, który nie widzi możliwości rozwoju i osiągania osobistych celów, z czasem zacznie szukać kolejnych wyzwań i firm, które zapewnią mu lepsze warunki.

Zdarza się również, że pracownicy są ogólnie zadowoleni z pracy w firmie, natomiast czują zmęczenie projektami, nad którymi pracują przez długi czas. Jak w wielu innych przypadkach, kluczowe w takiej sytuacji są procedury feedbacku, które pozwalają pracownikom w otwarty sposób mówić o tym, co chcieliby zmienić.

W jaki sposób rotacja pracowników szkodzi firmie?

Rotacja pracowników to jeden z tych problemów, które im dłużej trwają, tym większe straty powodują. Brak stabilnego zespołu uniemożliwia tworzenie kultury organizacyjnej, sprawnej komunikacji pomiędzy pracownikami i cierpi na tym morale zespołu.

Dodatkowo, w wyniku rotacji, dużej części zespołu będzie zawsze brakowało doświadczenia, na czym ucierpią wszystkie procesy i spadnie jakość produktów lub usług firmy. Co więcej, im więcej niedoświadczonych osób w zespole, tym wzrasta ryzyko błędów ludzkich i kosztownych awarii.

Rotacja pracowników to również istotny problem od strony finansowej. Im częściej pracownicy odchodzą, tym częściej trzeba zatrudniać nowych, a więc należy liczyć wysokie koszty procesów rekrutacyjnych, a także szkolenia i onboardingu.

Jak redukować rotację pracowników?

Aby móc podejmować działania związane z redukcją rotacji pracowników, pracodawca musi najpierw wiedzieć, jaka jest przyczyna tego zjawiska. Podstawą powinno być więc regularne monitorowanie zadowolenia pracowników, a więc ankiety i rozmowy z przełożonymi.

Jeśli już pracownicy odchodzą, olbrzymie znaczenie ma proces exit interview, czyli rozmowy z odchodzącym pracownikiem zaraz przed odejściem. Podczas takiej rozmowy często osoby odchodzące z firmy są gotowe powiedzieć więcej niż te wciąż zatrudnione i pracodawca może dowiedzieć się wielu istotnych informacji.

Dzięki nim jest w stanie w odpowiedni sposób reagować na problemy. Dowie się, czy przyczyna leży po stronie finansowej, niedopasowania osobistego, a może toksycznych osób w firmie. Od tego, jakie odpowiedzi otrzyma, będą zależeć podejmowane działania.

Jak sprawne procesy rekrutacyjne pomagają zmniejszać szkody związane z rotacją?

Jeszcze jedną przyczyną rotacji, o której nie wspomnieliśmy, mogą być problemy już podczas rekrutacji. Warto sobie zadać pytanie: czy na pewno zatrudniamy odpowiednie osoby?. Może się okazać, że ze względu na błędy w procesie rekrutacji lub nieodpowiednio przygotowany profil kompetencyjny, do zespołu trafiają osoby, które nie mają wymaganych umiejętności lub nie będą dopasowane do grupy.

Jeśli masz podejrzenie, że duża rotacja pracowników jest związana z nieodpowiednio przeprowadzoną rekrutacją, specjaliści Bergman Engineering pomogą Ci znaleźć przyczynę problemu, a następnie idealnie dopasowanych kandydatów.

Umów się na darmową konsultację rekrutacyjną ze specjalistą Bergman Engineering 

(+48) 512 175 444

sprzedaz@bergman-engineering.com