Artykuły

Jakich specjalistów brakuje na rynku pracy?

Ostatnie lata na rynku pracowniczym stawiały przed pracownikami i pracodawcami wiele wyzwań w Polsce i na całym świecie. Z powodu pandemii zwiększyło się zapotrzebowanie m.in. na usługi i…

Doświadczony specjalista czy utalentowany junior?

Nasza Senior Technical Recruiter Edyta Jurczak-Berdnarska wraz z Paulina Kostro, redaktorką magazynu MIT Sloan Management Review Polska stworzyły bardzo wartościowe studium przypadku, które ukazało się w najnowszym wydaniu…